Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Znakomite pierwsze półrocze Grupy Kapitałowej ONICO, 17.08.2018r.

Podziel się postem:

 

W drugim kwartale 2018 roku Grupa ONICO S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 789 mln zł, co jest najlepszym wynikiem drugiego kwartału w historii Spółki. Wyższe przychody kwartalne Grupa ONICO osiągnęła jedynie w trzecim i czwartym kwartale 2016 roku, który był jak dotąd rekordowym rokiem dla Spółki.

 

To oznacza, że kontynuowany jest trend z pierwszego kwartału obecnego roku, w którym również osiągnięte przychody były najwyższe w historii Grupy ONICO.

Przychody w minionym kwartale były o 100 mln zł (albo 14 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku (689 mln zł) oraz o ponad 85 mln zł (11 proc.) wyższe niż w historycznym roku 2016 (703 mln zł).

Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się w tym okresie blisko dwunastokrotnie, z 1,2 mln zł do 14,1 mln zł, natomiast zysk netto, w trudnych warunkach rynkowych i pod silną presją cenową ze strony największych krajowych i zagranicznych podmiotów, wyniósł 1,6 mln zł. Jednym z powodów jest znaczący wzrost kosztów finansowych.

W całym pierwszym półroczu 2018 roku przychody ze sprzedaży Grupy ONICO wyniosły 1,47 mld zł i były o niemal 16 proc. wyższe niż rok wcześniej (1,27 mld zł). To również historyczny wynik pierwszego półrocza, do tej pory najwyższe przychody po dwóch kwartałach roku oscylowały wokół poziomu 1,2-1,3 mld zł, w latach 2016-2017.

Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się aż o 218 proc., do 18,9 mln zł, w porównaniu do 5,9 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 20,6 mln zł, wobec 5,9 mln zł rok wcześniej, a zysk netto wyniósł ponad 4 mln zł.

Jednocześnie w trudnych warunkach zewnętrznych Grupa ONICO wypracowała pozytywne przepływy pieniężne netto na poziomie blisko 5 mln zł, podczas gdy jeszcze rok temu przepływy pieniężne były ujemne i wynosiły ponad 12 mln zł.

Zarząd ONICO podkreśla, że głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałową na kolejne kwartały jest poprawa marż w poszczególnych segmentach sprzedaży.

W podziale na segmenty działalności, w zakresie hurtowej sprzedaży LPG Grupa ONICO zwiększyła swój udział rynkowy, jak również po raz kolejny zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. Dostawy morskie w ocenie Zarządu zaczynają stanowić coraz ważniejszy element w zaopatrzeniu rynku. Zarząd widzi szansę na dalszy rozwój sprzedaży przy wykorzystaniu terminalu morskiego w Gdyni w 2018 roku, dlatego terminal jest systematycznie modernizowany, tak by był gotowy na zwiększone zapotrzebowanie importowe.

W obszarze hurtowej sprzedaży paliw Grupa ONICO po długich negocjacjach rozszerzyła listę niezależnych dostawców paliw na rynek krajowy o kolejnego dostawcę o światowej renomie. W pierwszym półroczu Spółka odnotowała wzrost sprzedaży o przeszło 50 proc. względem pierwszego półrocza 2017 roku.

Grupa systematycznie budowała pozycję, poszerzała liczbę dostawców i powiększała portfolio klientów w takich segmentach jak hurtowa sprzedaż gazu ziemnego, sprzedaż olejów przemysłowych marki Castrol, sprzedaż bitumenów, a także kontynuowała rozwój sprzedaży w ramach działalności traderskiej na rynku europejskim, co stanowi trzon działalności Spółki.

Szczegółowe informacje w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym dostępnym na naszej stronie: https://ir.onico.pl/raport/399207/raport-okresowy-za-ii-kwartal-2018-roku

 

 

InfoWire.pl

Podziel się postem:

Dodaj komentarz