Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Wyniki finansowe Grupy Budimex w 2018 roku, 28.02.2019r.

Podziel się postem:

 

Sytuacja rynkowa branży budowlanej:

 

Sektor budowlany.jpg

 

 • Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w 2018 roku o 21% osiągając rekordowy poziom 102 mld złotych
 • Rok 2018 przyniósł nawarstwienie problemów w sektorze, w tym rozwiązane kontrakty i upadłości dużych firm
 • Apele branży o wprowadzenie waloryzacji kontraktów nie rozwiązały problemów dotyczących kontraktów w realizacji – zmiany dotyczyć będą nowych projektów
 • Po 9 miesiącach 2018 roku rentowność zysku brutto branży budowlanej spadła do 3,6%
 • Trudności rynkowe dotknęły przede wszystkim duże firmy (powyżej 250 pracowników) gdzie zyskowność brutto po pierwszym półroczu 2018 spadła poniżej zera

 

Wyniki Grupy Budimex:Rachunek zysków.jpg

 

 • Sprzedaż Grupy w 2018 roku wzrosła o 16% i osiągnęła rekordowy poziom 7,4 mld złotych
 • Rentowność zysku brutto wyniosła 5,5% w porównaniu do 9,1% w roku 2017
 • Trudności rynkowe wpłynęły na istotny spadek rentowności segmentu budowlanego. Wyniki Grupy wspierane były przez rekordowe zyski segmentu deweloperskiego
 • W trakcie roku, zgodnie z założoną strategią, sprzedana została spółka Elektromontaż-Poznań S.A.

 

 

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex:

 

 • Na koniec 4 kwartału gotówka netto Grupy Budimex wyniosła 1 145 mln złotych
 • Saldo gotówki netto spadło m.in. w wyniku istotnego spadku zaliczek kontraktowych oraz wypłaty rekordowej dywidendy. W trakcie roku inwestycje w park maszynowy pochłonęły przeszło 100 mln złotych a wydatki na zakupy gruntów pod projekty deweloperskie przekroczyły 200 mln złotych
 • Ciągle obserwujemy opóźnienia po stronie inwestorów w procesie akceptacji i fakturowania wykonanych robót

Warunki rynkowe skłaniają nas do utrzymania polityki finansowania podwykonawców poprzez wcześniejsze płatności oraz częste fakturowanie realizowanych prac.

 

Wyniki segmentu budowlanego Grupy Budimex:Wynik segmentu budowlanego 2018.jpg

 

 • Sprzedaż segmentu budowlanego wzrosła o 16%
  w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego
 • Pomimo bardzo wymagających warunków rynkowych, rentowność zysku brutto części budowlanej ustabilizowała się na poziomie 3,7%, istotnie powyżej wskaźnika rentowności firm zatrudniających powyżej 250 pracowników
 • Portfel zamówień Grupy Budimex utrzymał się na poziomie ponad 10 mld złotych i był nieznacznie niższy niż na koniec poprzedniego roku
 • Odpowiedzialne podejście do nowych ofert przełożyło się na spadek wartość kontraktów podpisanych rok do roku
  do poziomu 6,6 mld złotych
 • Inflacja kosztowa w sektorze skutkuje znacznym wzrostem ofertowanych cen co przekłada się na regularne przekroczenia budżetów inwestorskich
 • Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe wykonawcy nierzadko rezygnują z podpisania kontraktu

 

Wyniki segmentu deweloperskiego Grupy Budimex:Wynik segmentu deweloperskiego.jpg

 

 • Klienci Budimex Nieruchomości w 2018 roku podpisali 1 672 akty notarialnein. w ramach kolejnych etapów inwestycji Wiślany Mokotów, Nowe Czyżyny, Osiedle przy Rolnej oraz Osiedle na Smolnej
 • Przychody segmentu deweloperskiego wzrosły o 9%
  i wyniosły 548 milionów złotych a zysk brutto
  95 milionów złotych
  przy rentowności 17,3%
 • Przedsprzedaż w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 1 208 mieszkań (spadek o 17%)
 • Wydatki na grunty przekroczyły 200 milionów złotych i obejmowały wszystkie kluczowe lokalizacje

 

Najbliższe kwartały okiem Grupy Budimex…

 

 

 • Sytuacja Grupy Budimex jest stabilna, aktualny poziom portfela zamówień jest bezpieczny. Rentowność portfela jest relatywnie dobra i powinna ulegać stabilizacji wraz z podpisywaniem kolejnych projektów
 • Wprowadzone rozwiązania waloryzacyjne tylko częściowo rozwiązują problem rosnących kosztów. Trudne projekty, podpisane 2-3 lata temu, nie zostaną zwaloryzowane, co może przełożyć się na dalsze pogorszenie kondycji podmiotów działających w branży. Wyzwaniem ciągle pozostaje dostępność
  i utrzymanie kadry
 • Utrzymujący się dynamiczny wzrost cen wykonawstwa sprawia, że rentowność kolejnych kwartałów w branży oraz w segmencie budowlanym Grupy Budimex może pozostawać pod presją. Celem na najbliższe kwartały jest utrzymanie rentowności powyżej wskaźników rynkowych

 

 

Grupa Budimex…

 

 • Jest największym płatnikiem podatków PIT i CIT w branży (ponad 120 mln złotych zapłacone w 2018 roku)
 • Wspiera samorządy, drużyny sportowe i projekty społeczne. W 2018 roku zainwestowaliśmy 4,5 mln złotych w programy społeczne, sponsoringi i darowizny 

Newseria.pl

Podziel się postem:

Dodaj komentarz