Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

W I kw. 2019 RPP mogłaby rozważyć podwyżkę stóp – Gatnar, 25.10.2018r.

Podziel się postem:

 

Wzrost cen energii i surowców energetycznych będzie powodował narastanie presji inflacyjnej, dlatego też Rada Polityki Pieniężnej powinna w pierwszym kwartale 2019 roku rozważyć podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, powiedział członek RPP Eugeniusz Gatnar.

Kluczowa dla podjęcia tej decyzji będzie listopadowa projekcja inflacyjna, która będzie uwzględniała więcej danych, szczególnie jeśli chodzi o rynek surowców energetycznych, dodał.

„Moim zdaniem obserwowany wzrost cen surowców energetycznych, czyli ropy, gazu i węgla, będzie powodował narastanie presji inflacyjnej w Polsce” – powiedział członek RPP.

„Gdyby rzeczywiście ceny energii mocno wzrosły, powodując powstanie presji inflacyjnej, to wyprzedzając efekty drugiej rundy, które byłyby dotkliwe dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, powinniśmy w pierwszym kwartale przyszłego roku rozważyć podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych” – powiedział.

Efektem wyższych cen surowców może być droższy prąd, paliwa, czy też rosnące koszty ogrzewania mieszkań. Dodatkowo w 2019 roku wchodzą nowe regulacje – opłata paliwowa czy wyższe ceny uprawnień do emisji CO2, dodał Gatnar.

„Tak więc wydaje mi się, że ten impuls inflacyjny będzie silny, jeśli nie w pierwszej, to na pewno w drugiej rundzie” – powiedział członek Rady.

„Jestem pewien, że rząd będzie starał się ochronić gospodarstwa domowe przed skutkami wzrostu cen surowców, jednak przedsiębiorstwa go odczują, co przełoży się na wzrost kosztów transportu, wzrost kosztów produkcji oraz ceny towarów i usług” – powiedział Eugeniusz Gatnar.

Jego zdaniem kluczowa dla podjęcia decyzji o ewentualnej podwyżce stóp będzie listopadowa projekcja inflacyjna, która będzie już uwzględniała między innymi kwestie związane z sytuacją na rynku energii.

Rada będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy podjąć decyzję o zaostrzeniu polityki monetarnej, aby nie schłodzić gospodarki, a jednocześnie ograniczyć wzrost inflacji, dodał.

„Myślę, że listopadowa projekcja może dostarczyć argumentów do zmiany retoryki RPP oraz wyznaczenia ścieżki ewentualnego zacieśnienia polityki pieniężnej w Polsce” – powiedział członek Rady.

„Uważam, że jest przestrzeń do jednej lub dwóch podwyżek stóp po 25 punktów bazowych w naszym kraju w horyzoncie najbliższych 4-6 kwartałów, ale decyzja, kiedy to ma nastąpić, będzie zależała od tempa wzrostu CPI oraz od tego, kiedy i w jakim tempie nastąpi normalizacja polityki pieniężnej ECB” – dodał.

Inflacja

We wrześniu inflacja wyniosła 1,9 procent rok do roku. Krótkookresowe prognozy Narodowego Banku Polskiego wskazują, że tempo wzrostu cen będzie przyspieszało.

„Krótkookresowa prognoza CPI, którą dysponuję, pokazuje, że w lutym przyszłego roku inflacja przekroczy cel, a w marcu zbliży się do trzech procent. A ta prognoza nie uwzględnia wszystkich czynników wpływających na zmianę cen nośników energii, jakie mogą wystąpić w 2019 roku” – powiedział Gatnar.

„Warto zauważyć, że ostatnie wypowiedzi niektórych członków RPP wskazują na to, że zdają sobie oni sprawę, że w 2019 roku reakcja Rady może być potrzebna” – dodał.

Podkreślił, że cel inflacyjny, który wynosi 2,5 procent, powinien być traktowany punktowo, a przedział odchyleń plus/minus jeden procent traktuje jako odchylenie standardowe.

„Ten przedział pozwala uwzględnić bezwładność kanałów transmisji polityki pieniężnej. Dlatego przekroczenie przez inflację celu i kontynuacja wzrostu w średnim okresie, czyli trend rosnący, powinna skłonić RPP do reakcji” – powiedział Eugeniusz Gatnar.

Dodał, że jest przeciwnikiem obniżki głównej stopy poniżej obecnego poziomu 1,5 procent, gdyż mogłoby to spowodować destabilizację sektora bankowego, szczególnie małych banków.

Na koniec warto wspomnieć, że Gatnar jest obok Zubelewicza największym jastrzębiem w RPP.

Łukasz Bugaj

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz