Aktualności Analizy Komentarze i opinie

W 2018 r. firmy chcą zwiększyć aktywność inwestycyjną – NBP, 01.02.2018r.

Podziel się postem:

W 2018 roku firmy zamierzają podjąć zdecydowanie więcej nowych inwestycji, choć ich rozpoczęcie nie nastąpi jeszcze na początku roku. Wzrost aktywności inwestycyjnej zapowiadają przede wszystkim firmy z sektora publicznego oraz sektorów o dużym wykorzystaniu funduszy unijnych, wynika z badania NBP.

„Plany roczne inwestycji poprawiły się po raz pierwszy od dwóch lat i są obecnie równie optymistyczne jak w 2014 roku (nowe inwestycje planuje rozpocząć w bieżącym roku 39,2 procent badanych, o 6,3 procent więcej niż przed rokiem i tyle samo co w 2014)” – wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego.

Jednocześnie wielkość planowanych na 2018 inwestycji może być większa w ujęciu rocznym, na co wskazuje dodatnie i wysokie saldo w rocznych planach odnośnie do skali inwestycji, podano w opracowaniu „Szybki monitoring NBP”.

Planowane w tym roku inwestycje, podobnie jak w ostatnich latach, w relatywnie mniejszym stopniu skierowane będą na rozbudowę zdolności produkcyjnych.

Silne przyspieszenie aktywności inwestycyjnej w 2018 roku zapowiadają przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora publicznego – nowe inwestycje planuje rozpocząć niemal 60 procent firm publicznych. Mniej dynamicznie może natomiast rozwijać się aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw prywatnych, głosi raport.

„Wyższe inwestycje w 2018 roku mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy unijnych. Wskazuje na to wyraźne ożywienie wszystkich ocen planowanych inwestycji w przedsiębiorstwach z sekcji o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych” – podano w raporcie NBP.

 

Łukasz Bugaj

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz