Aktualności Analizy

Analiza techniczna wig20 i herkules S.A. – 26.02.2017r.

  Analiza wig 20 – interwał H1. W mojej ocenie na ostatnie sesji rynek rozpoczął korektę. Pierwsze sugestię rozpoczęcie większej korekty nastąpiły po pokonaniu przez cenę pierwsze linii wsparcia. Pokonanie kolejnego wsparcia będzie oznaczało większe kłopoty byków.   Analiza techniczna spółki Herkules S.A. – interwał dzienny. Przypominam wykres spółki herkules, gzie podawałem sygnał kupna. Dzisiaj […]

Analizy

Analiza techniczna wig 20 w układzie intraday.

Analiza techniczna wig20 – H1. Wczoraj pisałem o układzie prospadowym w średnim terminie na szczycie wzrostu, zaś dzisiaj na niższym interwale (H1) widzę jeszcze szansę na podciągnięcie wzrostu i ugraniu kilkudziesięciu pkt. Według mnie wybicie formacji świecowej na H1 da krótkoterminowy sygnał kupna. Stopujemy pod świecą wzrostową a zysk min do szczytu.      

Analizy

Analiza techniczna wykresu wig 20, 2.02.2017r.

  Analiza techniczna wig 20 – interwał dzienny.   Od ferii o mojego wyjazdu na narty nic na giełdzie się nie działo. Dzisiaj chciałbym pokazać pewien układ prospadkowy. Zakładam wykonany wzrost fali 3 lub innej oraz okolice szczytowe. Narysowałem ważne linię trendu i ważne wsparcie. Określiłem warunek wymagany do zajęcia pozycji S. Będzie nim trwałe […]