Aktualności Analizy

Analiza techniczna wig20 i herkules S.A. – 26.02.2017r.

  Analiza wig 20 – interwał H1. W mojej ocenie na ostatnie sesji rynek rozpoczął korektę. Pierwsze sugestię rozpoczęcie większej korekty nastąpiły po pokonaniu przez cenę pierwsze linii wsparcia. Pokonanie kolejnego wsparcia będzie oznaczało większe kłopoty byków.   Analiza techniczna spółki Herkules S.A. – interwał dzienny. Przypominam wykres spółki herkules, gzie podawałem sygnał kupna. Dzisiaj […]