Szkolenia

 

„Galeria technik inwestycyjnych”refugees-1015294_1920

Praktyczne Szkolenie z zakresu
Analizy Technicznej dla osób początkujących
i średnio-zaawansowanych.

Program szkolenia:

 • omówienie podstawowych formacji świecowych, ich znaczenie i wartość prognostyczną (kiedy działają a kiedy są nieużyteczne),
 • omówienie specjalnych formacji świecowych (z niuansami dającymi 80% skuteczności) z uwzględnieniem ważnych miejsc na wykresie,
 • wyjaśnienie pojęcia opór i wsparcie (podejście praktyczne), przedstawienie techniki prawidłowego wyznaczania oporów i wsparć,
 • omówienie formacji cenowych (najważniejsze – tylko te istotne),
 • omówienie narzędzi Fibonacci-ego. Poprawne stosowanie zniesień wewnętrznych i zewnętrznych. Proporcje względem siebie oraz w jakich miejscach oznaczać ekstrema.
 • Poprawne wyznaczanie zasięgów ruchów falowych,
 • poprawne rozpoznanie trendu (metody specjalistyczne nie opisywane w lekturach),
 • poprawne oznaczanie korekt, wyliczanie zakończenia korekt,
 • wprowadzenie do Teorii Fal Ralpha Elliott’a (praktyczne zastosowanie i esencja tej teorii).

Na szkoleniu przedstawiona będzie kompleksowa metoda inwestycyjna. Początkowo słuchacz będzie wyposażony w wiedzę teoretyczną i stopniowo wprowadzany w praktyczne zastosowanie jej na wykresie.

Szkolenie ma na celu nauczyć poprawnie określać trend na rynku. Umiejętnie wyznaczać zakończenie trendu oraz korekt w trendzie. W momencie prawidłowo wyznaczonych ważnych miejsc na wykresie (zakończenie trendu, zakończenie korekt), przedstawione będą techniki zajęcia pozycji, w sposób kompleksowy z uwzględnieniem wszystkich szczegółów i warunków wymaganych do powstania sygnału.

Kolejnym etapem szkolenia jest zarządzanie pozycją :

 • dobór wielkości pozycji w stosunku do posiadanych środków,
 • zabezpieczenie pozycji zleceniem stop loss w odpowiednim miejscu w momencie zajęcia pozycji (zlecenia oczekujące itp),
 • prowadzenie pozycji podążającej z kierunkiem trendu (przesuwanie poziomów zabezpieczających pozycję w istotnych miejscach  na wykresie).

Czas szkolenia w zależności od ilości przerw 7-10 godzin.

Po szkoleniu uczeń objęty jest opieką merytoryczną (mailową) przez okres 3 miesięcy. W tym czasie będą prowadzone konsultacje i zlecane liczne „zadania domowe”, podczas których  sprawdzane będą rezultaty postępów w nauce. W razie potrzeby możliwy jest kontakt przez skype.

 

Bonus 30% na szkolenie, otrzyma klient jeśli otworzy konta u Brokera, współpracującego z serwisem www.galeriazyskow.pl

 

Koszt szkolenia – 1200 zł. (plus koszty dojazdu do klienta).

Dodaj komentarz