Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Świetne wyniki operacyjne Grupy ONICO po trzech kwartałach, 18.11.2018r.

Podziel się postem:

 

W ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku przychody ze sprzedaży Grupy ONICO wzrosły o 14 proc., do 2,3 mld zł, w porównaniu do 2,01 mld zł rok wcześniej. Jeszcze bardziej dynamicznie rósł zysk z działalności operacyjnej Grupy, który wyniósł w tym okresie 22,6 mln zł i był aż o 36 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2017 roku (16,6 mln zł).

Pod względem przychodów ze sprzedaży trzy pierwsze kwartały 2018 roku były rekordowe w historii Spółki, wyprzedzając najlepszy do tej pory rok 2016, w którym po dziewięciu miesiącach wynosiły one 2,21 mld zł. Tegoroczny wynik jest zatem o 4 proc. wyższy.

Analogicznie do przychodów o 14 proc. zwiększyły się koszty działalności operacyjnej, które wyniosły 2,27 mld zł, z czego największy wzrost, bo aż o 45 proc., zanotowany został w przypadku podatków i innych opłat, które wyniosły 527,5 mln zł, wobec 361,8 mln zł rok temu.

Wynik EBITDA wyniósł 24,3 mln zł, natomiast na poziomie netto Grupa ONICO wypracowała 5,4 mln zł zysku, co jest efektem przede wszystkim poniesionych wysokich kosztów finansowych, które po trzech kwartałach były o połowę wyższe niż rok wcześniej.

W samym trzecim kwartale przychody Grupy były niższe jedynie od dwóch ostatnich kwartałów rekordowego roku 2016, co oznacza, że był to pod tym względem trzeci najlepszy kwartał w dotychczasowej historii Spółki.

Głównym celem jaki stawia przed Grupą Kapitałową Zarząd Spółki na kolejne miesiące jest poprawa marż w poszczególnych segmentach sprzedaży. Należy zwrócić uwagę, że spadek procentowy marży netto spowodowany jest zmianą struktury wolumenu (wzrost sprzedaży produktów z zapłaconą akcyzą) oraz znaczącego wzrostu cen zakupów produktów ropopochodnych w 2018 r.

Mimo to, a także z uwzględnieniem przypadającego w trzecim kwartale 2018 wykupu obligacji, Grupa ONICO była w stanie odnotować po trzech kwartałach pozytywny wynik przepływów pieniężnych.

Zarząd Spółki zapewnia, że Grupa ONICO aktywnie poszukuje możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów oraz ekspansję na rynkach międzynarodowych.

W podziale na segmenty działalności, Grupa ONICO zwiększyła swój udział rynkowy w hurtowej sprzedaży LPG, a także po raz kolejny zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. W segmencie hurtowej sprzedaży paliw ONICO odnotowało znaczący wzrost sprzedaży o przeszło 40 proc. względem pierwszych trzech kwartałów 2017 r.

Ponadto spółka ONICO ENERGIA konsekwentnie buduje pozycję na rynku sprzedaży gazu ziemnego do klientów końcowych w Polsce oraz kontynuuje dostawy na rynek ukraiński, spółka ONICO OIL konsekwentnie powiększa portfolio klientów, powiększając wolumen sprzedawanych olejów, nadal rośnie także sprzedaż produktów asfaltowych dostarczanych na rynek polski z niezależnych źródeł.

ONICO S.A. kontynuuje rozwój sprzedaży paliw płynnych i produktów ropopochodnych na rynku europejskim. Stanowi ona trzon działalności Spółki oraz jest źródłem stałych zysków. Sprzedaż ta opiera się w dużej mierze na kontraktach typu SPOT i jest dokonywana w przypadku znaczącego dyferencjału pomiędzy cenami na poszczególnych rynkach.

InfoWire.pl

Podziel się postem:

Dodaj komentarz