Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Spółka dnia- TAURONPE, 12.01.2018r.

Podziel się postem:

 

Akcjogram TAURONPE posiada w interwale tygodniowym wskazania silnej korekty wzrostowej wg DMI/ADX, która w układzie godzinowym przyjmuje znamiona wstępującego trendu wzrostowego wg DMI / ADX i średnich z modelu Guppy’ego. Nie mniej jednak dzienna perspektywa handlu sugeruje tylko układ słabej zależności korekcyjnej, wzrostowej wg przedstawionych powyżej wskaźników DMI i ADX.
Notowania spółki wybiły się wczoraj górą z płaskiej konsolidacji 3,15 – 3,09 zł przy podwyższonych obrotach na poziomie 9,37 mln zł względem średniej, miesięcznej aktywności rzędu 8,78 mln zł. Ponadto walor TPE uzyskał na minionej sesji zmienność rzędu 2,8% tj. istotnie powyżej średniej wartości wahań z ujęcia miesięcznego. Takie sygnały oznaczają, że inwestorzy kreują techniczny wstęp do nowej zależności, która miałaby wyprowadzić kurs z szerszej konsolidacji 3,41 – 3,00 zł.
Zauważmy, że średnie r-MMA oraz koperty cenowe posiadają pełną zbieżność impetów. Widać na nich klasyczny, podtrzymany układ trendu spadkowego dla TPE, więc stanowią one silną technicznie blokadę dla strony popytowej. Dają one pole do dalszych zniżkowych zmian, ale chwilowy, bardzo pozytywny układ Price Action pozwala na podważenie średnioterminowych, negatywnych zależności. W związku z powyższym kluczowe dla średnioterminowego układu sił na TPE będzie wybicie się kursu powyżej oporu 3,54 zł. Jeśli ww. walor nie połamie strefy wsparcia 3,09 – 3,06 zł w okresie najbliższych tygodni to wówczas projekcja Fibonacciego zakłada ekspansję zewnętrzną zgodnie z długofalowym kierunkiem hossy.
Opór: 3,27 – 3,33 – 3,54 – 3,87 – 4,17 – 4,51;
Wsparcie: 3,09 – 3,06 – 2,87 – 2,72;
Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX: umiarkowana korekta wzrostowa.
 1TPE_PLDaily.png
 2TPE_PLDaily.png
Michał Pietrzyca
DM Boś
Podziel się postem:

Dodaj komentarz