Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Spółka dnia- Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU), 18.12.2020r.

Podziel się postem:

 

Kurs akcji PZU naruszył podczas poprzedniej sesji ważną strefę podażową 31,48 – 31,95 zł, będącą umowną tzw. najbliższą linią oporu. I to przy wyraźnie podwyższonym wolumenie wobec średniej aktywności z ostatnich 5 sesji. Kurs wzrósł w ciągu 5 sesji o ok. 7%, przy wyraźnie podbitych obrotach do średniej aktywności z poprzednich 20 sesji. Kurs charakteryzuje się przeciętną zmiennością, która w ciągu ostatnich 5 sesji uległa delikatnemu zmniejszeniu do poziomu 2,95%, względem średniej zmienności z ostatnich 20 sesji. Ponadto walor PZU uzyskał w ujęciu dwudniowym świecę japońską przenikania wzrostowego, potwierdzającą zwiększone momentum bias do hossy wg DMI / ADX.

Akcjogram PZU zanegował podczas minionej, tygodniowej wymiany, ważne TL 28,70 zł a do tego naruszył lokalny opór 31,95 zł. Zauważmy, że przełamanie ww. wsparcia diametralnie pogorszyłoby obraz techniczny, ale biorąc pod uwagę poprzednią zmienność i aktywność graczy to można sądzić, że byki powinny również koncentrować się przy kolejnych, popytowych barierach 27,51 – 26,53 zł.  Zauważmy, że notowania niniejszej spółki podlegają zależnościom wstępującym, wzrostowym wg r-MMA a wskazania CCI / RSI stanowią o kapitulacji strony podażowej w krótkoterminowym układzie. Ponadto wolny oscylator STS zaczął kreślić przesilenie wzrostowe w notowaniach PZU a do tego jest na stosunkowo wysokich poziomach. Z kolei model DMI / ADX / Parabolic SAR wykazuje bardzo silną zależność zwyżkującą, co znacząco obniża rangę strefy podażowej 31,48 – 31,95 zł.

 

Opór: 31,48 – 31,95 – 33,65 – 36,48 – 39,95;

Wsparcie: 30,13 – 29,58 – 28,70 – 27,51 – 26,53 – 25,82;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX: bardzo silny trend wzrostowy.

1PZU_PLDaily.png

2PZU_PLDaily.png

Michał Pietrzyca

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz