Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Spółka dnia- Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, 9.07.2019r.

Podziel się postem:

 

Kurs akcji PZU naruszył podczas poprzedniej sesji ważną strefę podażową 44,60 – 44,79 zł przy wyraźnie podwyższonym wolumenie wobec średniej aktywności z ostatnich 20 sesji. Kurs wzrósł w ciągu 5 sesji o ok. 3,6%, przy nieznacznie obniżonych obrotach do średniej aktywności z poprzednich 20 sesji.

Kurs charakteryzuje się podwyższoną zmiennością, która w ciągu ostatnich 5 sesji uległa delikatnemu zmniejszeniu względem średniej zmienności z ostatnich 20 sesji. Ponadto walor PZU uzyskał w ujęciu dwudniowym świecę japońską wysokiej fali, potwierdzającą intratną wagę strefy wsparcia 44,09 – 43,76 zł.

Akcjogram PZU zareagował podczas minionej, dwudniowej wymiany pozytywnie na ważne wsparcie 44,09 zł a do tego naruszył lokalny opór 44,79 zł. Zauważmy, że przełamanie ww. wsparcia diametralnie zmieniłoby obraz techniczny, ale biorąc pod uwagę poprzednią zmienność i aktywność graczy to można sądzić, że byki powinny również koncentrować się przy kolejnych, popytowych barierach 43,14 – 43,02 – 42,72 zł.  Zauważmy, że notowania niniejszej spółki podlegają zależnościom wstępującym, wzrostowym wg DMI / ADX, CCI / RSI. Z drugiej strony wolny oscylator STS podtrzymuje zależności wzrostowe w notowaniach PZU, przy wygenerowaniu średnioterminowego rynku byka na średnich r-MMA.

 

Opór: 44,60 – 44,79 – 45,36 – 49,85;

Wsparcie: 44,09 – 43,76 – 43,14 – 43,02 – 42,72 – 41,62 – 40,46;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX: wstępująca zależność wzrostowa.

1PZU_PLDaily.png

2PZU_PLDaily.png

 

Michał Pietrzyca

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz