Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Spółka dnia- Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, 7.01.2019r.

Podziel się postem:

 

Kurs akcji PZU naruszył podczas poprzedniej sesji ważną strefę podażową 44,37 – 44,61 zł przy blisko 23% wyższym wolumenie wobec średniej aktywności z ostatnich 5 sesji. Kurs wzrósł w ciągu 5 sesji o ok. 2,1%, przy nieznacznie obniżonych obrotach do średniej aktywności z poprzednich 60 sesji.

Kurs charakteryzuje się standardową zmiennością, która w ciągu ostatnich 5 sesji uległa nieznacznemu zwiększeniu względem średniej zmienności z ostatnich 20 sesji. Ponadto walor PZU uzyskał w ujęciu dwudniowym świecę japońską Pin Bar, potwierdzającą wysoką wagę strefy wsparcia 43,22 – 42,10 zł.

Akcjogram PZU zareagował podczas minionej, dwudniowej wymiany pozytywnie na ważne wsparcie 43,22 zł a do tego naruszył lokalny opór 44,35 – 44,37 zł. Zauważmy, że przełamanie ww. wsparcia diametralnie zmieniłoby obraz techniczny, ale biorąc pod uwagę poprzednią zmienność i aktywność graczy to można sądzić, że byki powinny również koncentrować się przy kolejnych, popytowych barierach 42,10 – 40,25 zł.  Zauważmy, że notowania niniejszej spółki podlegają silnej zależności wzrostowej wg DMI / ADX, r-MMA, CCI / RSI. Z drugiej strony wolny oscylator STS wykazuje zależność korekcyjną, spadkową w notowaniach PZU.

 

Opór: 44,49 – 45,36 – 49,85;

Wsparcie: 43,22 – 42,10 – 40,25 – 37,87 – 33,74;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX: silny trend wzrostowy.

 

1PZU_PLDaily.png

2PZU_PLDaily.png

 

Michał Pietrzyca

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz