Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Spółka dnia- Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, 5.08.2019r.

Podziel się postem:

 

Kurs akcji PZU naruszył podczas poprzedniej sesji ważną strefę podażową 41,27 – 41,28 – 42,32 zł, będącą umowną tzw. najbliższą linią oporu. I to przy wyraźnie podwyższonym wolumenie wobec średniej aktywności z ostatnich 5 sesji. Kurs spadł w ciągu 5 sesji o ok. 3%, przy nieznacznie obniżonych obrotach do średniej aktywności z poprzednich 20 sesji.

Kurs charakteryzuje się podwyższoną zmiennością, która w ciągu ostatnich 5 sesji uległa delikatnemu zmniejszeniu względem średniej zmienności z ostatnich 20 sesji. Ponadto walor PZU uzyskał w ujęciu dwudniowym świecę japońską przenikania spadkowego, potwierdzającą intratną wagę strefy podażowej 41,27 – 41,28 – 42,32 zł.

Akcjogram PZU naruszył podczas minionej, dwudniowej wymiany, ważne wsparcie 40,81 zł a do tego naruszył lokalny opór 41,28 – 41,27 zł. Zauważmy, że przełamanie ww. wsparcia diametralnie pogorszyłoby obraz techniczny, ale biorąc pod uwagę poprzednią zmienność i aktywność graczy to można sądzić, że byki powinny również koncentrować się przy kolejnych, popytowych barierach 40,46 – 39,88 zł.  Zauważmy, że notowania niniejszej spółki podlegają zależnościom silnym, spadkowym wg DMI / ADX a wskazania CCI / RSI stanowią o przereagowaniu strony podażowej w średnioterminowym układzie. Z drugiej strony wolny oscylator STS podtrzymuje zależności spadkowe w notowaniach PZU a do tego jest na stosunkowo wysokich poziomach. Widać, że jest jeszcze dosyć dużo miejsca, aby wskaźnik ten zanotował przesilenie zniżkujące. Z kolei model średnich r-MMA wykazuje długofalową strukturę boczną w zakresie 45,20 – 39,20 zł, co znacząco zwiększa rangę strefy popytowej 39,88 – 38,17 zł.

 

Opór: 41,28 – 42,32 – 44,60 – 44,79 – 45,36 – 49,85;

Wsparcie: 40,81 – 40,46 – 39,88 – 38,17;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX: bardzo silna tendencja spadkowa.

1PZU_PLDaily.png

2PZU_PLDaily.png

 

Michał Pietrzyca

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz