Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Spółka dnia- Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, 13.11.2019r.

Podziel się postem:

 

Kurs akcji PZU naruszył podczas poprzedniej sesji ważną strefę podażową 38,31 – 38,50 zł, będącą umowną tzw. najbliższą linią oporu. I to przy wyraźnie podwyższonym wolumenie wobec średniej aktywności z ostatnich 5 sesji. Kurs wzrósł w ciągu 5 sesji o ok. 1,06%, przy nieznacznie obniżonych obrotach do średniej aktywności z poprzednich 20 sesji.

Kurs charakteryzuje się umiarkowaną zmiennością, która w ciągu ostatnich 5 sesji uległa delikatnemu zmniejszeniu względem średniej zmienności z ostatnich 20 sesji. Ponadto walor PZU uzyskał w ujęciu dwudniowym świecę japońską Doji o wydłużonych cieniach, potwierdzającą zwiększoną niepewność w notowaniach niniejszych walorów.

Akcjogram PZU zanegował podczas minionej, tygodniowej wymiany, ważne TL 37,74 zł a do tego naruszył lokalny opór 38,31 zł. Zauważmy, że przełamanie ww. wsparcia diametralnie pogorszyłoby obraz techniczny, ale biorąc pod uwagę poprzednią zmienność i aktywność graczy to można sądzić, że byki powinny również koncentrować się przy kolejnych, popytowych barierach 36,84 – 36,49 zł.  Zauważmy, że notowania niniejszej spółki podlegają zależnościom wstępującym, wzrostowym wg DMI / ADX a wskazania CCI / RSI stanowią o kapitulacji strony podażowej w krótkoterminowym układzie. Ponadto wolny oscylator STS zaczął wyraźnie przyspieszać i kreślić pozytywne zależności w notowaniach PZU a do tego jest na stosunkowo niskich poziomach. Widać, że jest jeszcze dosyć dużo miejsca, aby wskaźnik ten zanotował przesilenie zwyżkujące. Z kolei model średnich r-MMA wykazuje wstępującą zależność korekcyjną, zwyżkującą w zakresie 37 – 38 zł, co znacząco zwiększa rangę strefy popytowej 37,74 – 36,84 zł.

 

Opór: 38,31 – 38,50 – 38,77 – 40,11 – 41,28 – 45,36;

Wsparcie: 37,74 – 36,84 – 36,49 – 35,55 – 33,35;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX: wstępująca tendencja wzrostowa.

1PZU_PLDaily.png

2PZU_PLDaily.png

 

Michał Pietrzyca

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz