Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Spółka dnia- Cyfrowy Polsat, 27.09.2019r.

Podziel się postem:

 

Ostatnia wymiana przyniosła wyraźnie obniżoną aktywność w handlu walorami CPS, które zyskały w tym czasie 1,54%, osiągając wypadkowo dwudniową formację quasi młota cenowego. Pozwala ona na zmianę kierunku notowań i zanegowanie wrześniowego układu spadkowego. W ujęciu pięciosesyjnym akcjogram CPS uzyskał nieznacznie podwyższoną zmienność względem uśrednionych wahań z poprzedniego miesiąca handlu. Także w tym czasie notowania analizowanych akcji potwierdziły ważną, długofalową strefę popytową 25,56 – 25,42 zł, reagując wzrostowo na silny TL 25,70 zł.

Obecnie kurs znajduje się tuż pod lekko opadającą średnią r-MMA z 200 sesji, która przechodzi właśnie test rynku byka. Żółta wstęga jest świeżo statystycznie poniżej tej długofalowej, dynamicznej bariery, więc jeśli teraz ten stan uległby odwróceniu o 180 stopni to wówczas prawdopodobnie wykreowana by została faza średnioterminowego rynku byka. Kurs akcji CPS podlega pro-wzrostowej, pozytywnej zależności wg CCI / ADX i wg RSI. Stan ten umożliwia umacnianie notowań CPS, ale do tego potrzeba także zachowania silnego wsparcia 25,56 – 25,42 zł. Ponadto zauważmy, iż DMI kreuje świeży statystycznie stan wstępowania fazy horyzontalnej. Powyższe dane mówią wprost, że teraz popyt przejął kontrolę w notowaniach akcji CPS, ale tylko lokalnie. Niemniej jednak nie można przeceniać siły podaży, która posiada aktywny stan sprzedaży na wolnym oscylatorze STS.

 

Opór: 26,87 – 29,40 – 30,41 – 31,02;

Wsparcie: 25,56 – 25,42 – 23,94;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX:  silna korekta wzrostowa.

1CPS_PLDaily.png

2CPS_PLDaily.png

Michał Pietrzyca

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz