Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Spółka dnia- Cyfrowy Polsat, 12.08.2019r.

Podziel się postem:

 

Ostatnia wymiana przyniosła wyraźnie podwyższoną aktywność w handlu walorami CPS, które zyskały w tym czasie 1,47%, osiągając wypadkowo dwudniową formację quasi młota cenowego. Pozwala ona na zmianę kierunku notowań i zanegowanie miesięcznego układu spadkowego. W ujęciu pięciosesyjnym akcjogram CPS uzyskał podwyższoną zmienność względem uśrednionych wahań z poprzedniego miesiąca handlu. Także w tym czasie notowania analizowanych akcji potwierdziły ważną, długofalową strefę popytową 28,54 – 28,20 zł, reagując wzrostowo na silny TL 28,60 zł. Obecnie kurs znajduje się istotnie ponad średnią r-MMA z 200 sesji, która nadal posiada momentum wzrostowe.

Kurs akcji CPS podlega pro-wzrostowej, pozytywnej zależności wg CCI / ADX/ r-MMA i wg Price Action. Stan ten umożliwia umacnianie notowań CPS, ale do tego potrzeba także zachowania silnego wsparcia 28,54 – 28,20 zł. Ponadto zauważmy, iż DMI kreuje świeży statystycznie stan wstępowania fazy horyzontalnej. Powyższe dane mówią wprost, że teraz popyt przejął kontrolę w notowaniach akcji CPS, które tylko w ostatni piątek zyskały 1,47% na tle -1,38% zmiany średniej szerokiego rynku Wig.

 

Opór: 29,40 – 30,41 – 31,02;

Wsparcie: 28,54 – 28,20 – 27,35 -26,58 – 23,94;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX:  trend boczny.

1CPS_PLDaily.png

2CPS_PLDaily.png

 

Michał Pietrzyca

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz