Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Przed sesją – Coraz większy pesymizm dot. umowy handlowej, 21.11.2019r.

Podziel się postem:

 

W trakcie wczorajszej sesji WIG20 zakończył obrót spadkiem o 0,57%. Notowania, intra-day, przetestowały okolice 2175 pkt. ostatni raz notowane pod koniec października. Zniżka w Warszawie wpisała się w podbicie awersji do ryzyka wśród inwestorów (podbicie tzw. indeksów strachu) na bazie gorszych perspektyw dla porozumienia na linii USA-Chiny (potencjalny brak porozumienia w tym roku). Dodatkowo w tle konfliktu handlowego pojawia się wątek poszanowania praw uczestników protestów w HK.

Podczas obrotu w USA tamtejsze indeksy zakończyły obrót lekkimi spadkami. SPX -0,38%, NDX -0,66% oraz DJI -0,4%. Pomimo trwającego, mocnego, sezonu wynikowego 11 sektorów obecnych w SPX traciło, podczas gdy zwyżki notowały tylko utilities, nieruchomości oraz energetyka. Nikłym wsparciem okazały się również minutes z ostatniego posiedzenia FED. Coraz silniej podzielony Komitet Otwartego Rynku Fed zdecydował się przerwać cykl luzowania polityki pieniężnej po obniżce stóp w padzierniku i nie wskazał, co mogłoby go skłonić do zmiany oceny perspektyw polityki, wynika z protokołu z posiedzenia banku. Na posiedzeniu w dniach 29-30 października zapadła decyzja o obniżce stóp o 25 punktów bazowych do 1,5-1,75% większością ośmiu do dwóch głosów. „Większość członków uznała, że po obniżce stóp o 25 punktów bazowych na obecnym posiedzeniu nastawienie w polityce pieniężnej będzie odpowiednie, by wspierać perspektywy umiarkowanego wzrostu, dobrą sytuację na rynku pracy i inflację w pobliżu celu (…)” – głosi protokół Fed.

Obrót w Azji przebiega, również, w podażowych nastrojach. SSE Comp traci ponad 0,3%, Nikkei oddaje 0,4%, a Hang Seng zniżkuje aż 1,63%. Ciekawie prezentują się ankiety Reutera na region, gdzie inwestorzy ograniczyli ekspozycję na wzrosty na większości tamtejszych walut, w tym juana, podczas gdy ilość pozycji długich na SGD jest najwyższa od 2018r. Widoczna jest nerwowość i podbicie awersji do ryzyka.

Lokalnie trwa sezon wynikowy w Warszawie. Bogdanka miała w trzecim kwartale 2019 roku 66 mln zł zysku netto wobec 9,7 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Zysk operacyjny wyniósł 77,9 mln zł wobec 14,6 mln zł zysku rok wcześniej. PKP Cargo miał w trzecim kwartale 50,8 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami – poinformowała spółka w raporcie okresowym. Narastająco od początku 2019 roku zysk netto grupy sięga 98,7 mln zł. Rok wcześniej zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 104,7 mln zł. Polski Holding Nieruchomości po trzech kw. 2019 r. zwiększył zysk netto o 15 proc., do 43,8 mln zł – podała spółka w komunikacie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się 45,75 mln zł zysku netto. Grupa prowadzi prace budowlane dla 5 projektów i przygotowuje rozpoczęcie kolejnych.Zysk netto Asseco Poland w trzecim kwartale wzrósł do 78,5 mln zł z 78 mln zł przed rokiem – poinformowała grupa w raporcie. Średnia prognoz analityków, ankietowanych przez PAP Biznes, wynosiła 72,1 mln zł. Oczekiwania siedmiu biur maklerskich sięgały od 67,2 mln zł do 78,2 mln zł. Famur szacuje, że w III kwartale 2019 roku zysk netto grupy wyniósł około 51 mln zł, a wpływ na wyniki miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, których szacunkowa wartość wyniosła 41 mln zł – poinformowała spółka w raporcie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się, że zysk wyniesie 71,8 mln zł. Konsensus oczekiwań dla zysku netto Famruru w III kwartale mieścił się w przedziale od 61,6 mln zł do 85,6 mln zł.Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2019 roku wzrósł do 47,3 mln zł z 15,2 mln zł rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie. W okresie od I do III kwartału 2019 roku zysk wynosi 61,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa miała 144,3 mln zł straty netto. Najważniejszą publikacją dziś są jednak wyniki KGH: Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale 2019 roku 1,38 mld zł wobec 1,225 mld zł przed rokiem – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu kwartalnego spółki. Wynik okazał się 8 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,277 mld zł skorygowanej EBITDA. Przychody grupy wyniosły 5,641 mld zł wobec 5,364 mld zł przed rokiem i wobec 5,476 mld zł oczekiwanych przez rynek.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsza sesja przyniosła zamknięcie znacząco powyżej, intra-sesyjnych, minimów. Sugeruje to, iż kwestia dalszych spadków nie jest przesądzona. Z drugiej na szerokim rynku obserwujemy podtrzymanie układów risk-off, zwyczajowo niekorzystnych dla EM.

 

Konrad Ryczko

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz