Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Przed sesją …

Podziel się postem:

 

Wczorajsza sesja na giełdzie przy ulicy Książęcej zagościła nieznaczna zieleń. Główny indeks wzrósł o 0,24% przy obrotach na szerokim rynku na poziomie 730 mln. Najmocniejszym sub-indeksem był WIG-Energia, który zyskał ponad 4%, ciągnięty m.in. przez walory PGE, ENG oraz ENA.

Sesja w USA wypadła optymistycznie – odbicie było kontynuowane. SPX zyskał 0,58%, NDX 1,37%, a DJI wzrósł 0,45%. Inwestorzy pozytywnie odebrali sygnały o możliwym odłożeniu w czasie tematu ceł na import samochodów. Sam Mnuchin zasugerował, iż dalsze negocjacje będą miały miejsce w Pekinie. Obrót w Azji przynosi kosmetyczne wzrosty indeksów w Chinach – SSE Comp rośnie o 0,28%, B-Shares zyskują 0,01%. W Japonii Nikei traci 0,57%.

Przed sesją na rynku lokalnym pojawiło się szereg istotnych informacji, które rzutować będą na start notowań. Najbardziej medialną jest oczywiście ta z Idea Banku. Komisja Nadzoru Finansowego powierzyła Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu funkcję kuratora dla Idea Banku w celu poprawy sytuacji banku, ze względu na powstanie zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych w związku z naruszeniem przez bank łącznego współczynnika kapitałowego. Ponadto wyniki podał KGH. Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2019 roku 1,454 mld zł wobec 1,174 mld zł przed rokiem – podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się o prawie 9 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,336 mld zł. Przychody grupy wyniosły 5,488 mld zł wobec 4,266 mld zł przed rokiem i wobec 5,286 mld zł oczekiwanych przez rynek. Z branży gamingowej: CI Games wypowiedziało umowę zawartą z Defiant Studios, która dotyczyła wykonania i produkcji gry „Lords of the Fallen 2” – podało CI Games w komunikacie. Spółka zamierza kontynuować prace nad grą za pośrednictwem wewnętrznego studia i przy wsparciu zewnętrznych podwykonawców. Grupa CCC miała w pierwszym kwartale 2019 roku 152,6 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 145,7 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. CCC szacowało wcześniej, że jej strata jednostki dominującej wyniesie 155,5 mln zł. Ponadto wyniki zaprezentowały m.in. BFT, MIR, PCR, SKH, GOB, PEP, MPC, GRI, ELZ, KSW, PRM, CRM, STP.

W ujęciu rynkowym początek handlu może przynieść lekką próbę odreagowania – bazującą na wczorajszej sesji w USA oraz na wybronieniu okolic 2150 pkt.na WIG20.

 

Kryczko

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz