Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Prognoza wzrostu PKB w 2018 podwyższona do 4,5 proc. – Credit Agricole

Podziel się postem:

 

Analitycy Credit Agricole podwyższyli prognozy tempa wzrostu polskiej gospodarki w 2018 roku do 4,5 procent z wcześniejszych 4,3 procent, a w 2019 roku do 3,2 procent z prognozowanych wcześniej 3,0 procent, wynika z raportu banku.

„Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu PKB w 2018 roku jest głównie podyktowana podniesieniem punktu startowego prognozy, to jest wyraźnie wyższą od naszych oczekiwań dynamiką PKB w pierwszym kwartale bieżącego roku” – podano w raporcie.

W pierwszym kwartale polska gospodarka rosła w tempie 5,2 procent i zdaniem analityków Credit Agricole był to szczyt bieżącego cyklu wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym.

Analitycy banku sądzą, że pomimo ożywienia inwestycji głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie konsumpcja prywatna.

„W najbliższych kwartałach będziemy obserwowali dalsze narastanie presji płacowej i wzrost dynamiki nominalnych wynagrodzeń do 6,9 procent rok do roku w 2018 roku i 7,0 procent w 2019 roku” – podano w raporcie.

Analitycy Credit Agricole podwyższyli także prognozę inflacji w 2018 roku do 1,6 procent rok do roku z wcześniejszych 1,4 procent, co było związane z wyższą dynamiką cen żywności i paliw.

„Ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy związanych z wysoką dynamiką cen paliw w bieżącym roku obniżyliśmy naszą prognozę inflacji w 2019 roku (do 1,3 procent rok do roku wobec 1,7 procent w poprzedniej prognozie)” – głosi raport.

Analitycy banku zrewidowali także scenariusz dotyczący perspektyw krajowej polityki pieniężnej.

„Uważamy, że w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i inflacji kształtującej się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego RPP nie zdecyduje się na podniesienie stóp procentowych w listopadzie 2019 roku. Naszą ocenę wspierają wypowiedzi Prezesa NBP na konferencji po czerwcowym posiedzeniu RPP” – podano.

„W rezultacie przesunęliśmy w czasie prognozowaną przez nas pierwszą podwyżkę stóp procentowych na marzec 2020 roku” – głosi raport Credit Agricole.

 

Łukasz Bugaj

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz