Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Pracownicy Idea Banku po przejęciu w wielkiej niewiadomej, 14.01.2021r.

Podziel się postem:

 

Po przejęciu Idea Banku przez Pekao SA teoretycznie pracownicy nie powinni się niczego obawiać. Zatrudnieni przejdą do nowego pracodawcy na mocy art. 23 Kodeksu pracy. W praktyce jednak do związków zgłaszają się zaniepokojeni pracownicy – z pytaniami, na które nie otrzymują odpowiedzi.

– Czy będą zwolnienia? To wszystko zależy od stanu portfela, jaki przejęliśmy, od biznesu, jaki został przekazany do Pekao. Jeżeli nic wielkiego by się nie działo, a klienci mogli dalej funkcjonować choćby na pół gwizdka i te leasingi by się spłacały, to jakoś to będzie. Natomiast jeżeli na przykład kredyty są na pograniczu kredytów straconych, to zwolnień nie unikniemy – mówi w rozmowie z Bankier.pl Alicja Jędrych, przewodnicząca Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Bankowości i Usług „Dialog 2005”.

Czy będą zwolnienia grupowe

Przypomnijmy, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął jego przymusową restrukturyzację. Zgodnie z oficjalną narracją, stało się tak, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, mianowicie: Idea Bank był zagrożony upadłością, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością oraz fakt, że wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku było koniecznie w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych.

– Rzecznik BFG poinformował, że zwrócili się do sześciu największych banków i żaden z nich nie chciał spuścizny po Idea Banku. Od czerwca trwały rozmowy, więc Pekao doskonale wiedziało, na co się decyduje, natomiast nie wiemy, czy zdecydowali się z powodu nacisków politycznych, czy dlatego, że było warto – mówi w rozmowie z Bankier.pl Alicja Jędrych ze związku zawodowego „Dialog 2005”.

Od 3 stycznia 2021 roku wszyscy pracownicy Idea Bank S.A. stali się pracownikami Banku Pekao S.A. na mocy art. 23(1) Kodeksu Pracy z uwzględnieniem postanowień art. 123 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (potocznie zwana ustawa o BFG). – To w praktyce oznacza, że od dnia przejścia za zobowiązania wobec przejmowanych pracowników wynikające ze stosunku pracy będzie odpowiadał przejmujący Bank Pekao S.A. (art. 23(1) § 2. K.p. nie stosuje się). W przypadku przejścia zakładu pracy na mocy uchwały Zarządu BFG do innego podmiotu finansowego nie znajduje również zastosowania art. 23(1)§ 3 K.p. lecz jest stosowany art. 124.1 ustawy o BFG, co oznacza, że dotychczasowy i nowy pracodawca przekazują informację, o której mowa w art. 231 § 3 Kodeksu pracy, niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym niż 2 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Zatem termin na przekazanie ważnej dla pracowników informacji został skrócony z 30 dni kodeksowych do dwóch dni z powodu zastosowania ustawy o BFG. Przy okazji pozbawiono związków zawodowych możliwości wynegocjowania warunków przejęcia pracowników, a takie uprawnienia wynikają z zapisów art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych – wyjaśnia Alicja Jędrych.

 

InfoWire.pl

Podziel się postem:

Dodaj komentarz