Aktualności Analizy akcji Komentarze i opinie

Polskiej gospodarce może grozić przegrzanie – Citi, 01.02.2018r.

Podziel się postem:

 

Polskiej gospodarce może grozić przegrzanie, a przy rosnących żądaniach płacowych i wysokim wzroście gospodarczym w 2018 roku, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na zacieśnienie polityki monetarnej, napisali w raporcie analitycy Citi Handlowego.

„Gospodarka może być na najlepszej drodze do przegrzania. Wskazuje na to mieszanka szybkiego wzrostu popytu krajowego, barier podażowych, ożywienia w strefie euro oraz akomodacyjnej polityki gospodarczej” – napisali analitycy w CitiMonthly.

„Nie dostrzegamy sygnałów, które zapowiadałyby zacieśnienie fiskalne lub monetarne w horyzoncie dwunastu miesięcy” – podano raporcie.

Choć w 2018 roku tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) może nieco wyhamować z osiągniętego w 2017 roku poziomu 4,6 procent, najprawdopodobniej pozostanie ono bardzo wysokie, oceniają analitycy Citi.

„Pierwszy kwartał może bowiem przynieść wzrost w pobliżu pięciu procent, po czym odnotowane zostanie spowolnienie, częściowo pod wpływem wysokiej bazy z drugiej połowy 2017 roku” – wynika z raportu.

„Przy około 5-procentowym wzroście gospodarczym znalezienie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami może być poważną barierą, jednak firmy mogą coraz chętniej konkurować o pracowników podwyżkami płac” – dodano w nim.

Analitycy widzą możliwość, iż średnie tempo wzrostu gospodarki w latach 2017-2018 będzie o ponad jeden punkt procentowy wyższe od potencjału, co zwiększy niewidoczny dotychczas wpływ wysokiej dynamiki PKB na wzrost inflacji i rachunek obrotów bieżących.

„Ponieważ tempo wzrostu gospodarczego przez dwa lata powinno pozostać znacznie powyżej potencjału gospodarczego, pozytywna luka popytowa powinna znacznie się rozszerzyć. W przypadku tak szybkiego wzrostu gospodarczego, ryzyko nieliniowego dostosowania płac lub cen do nowej rzeczywistości rośnie” – głosi raport.

Inflacja bazowa pozostanie stosunkowo niska, ale będzie stopniowo rosła, a w drugiej połowie 2018 roku przekroczy dwa procent, sądzą analitycy.

Stopy procentowe bez zmian

Analitycy Citi spodziewają się, iż pierwsze podwyżki stóp procentowych w Polsce mogą nastąpić dopiero w 2019 roku, gdy perspektywa zacieśnienia polityki Europejskiego Banku Centralnego będzie bardzo bliska.

Podkreślają oni, iż ostatnie wypowiedzi niektórych członków RPP wskazują, iż byliby oni gotowi na podwyżki stóp dopiero, gdy inflacja wzrośnie w pobliże lub nawet powyżej górnej granicy celu inflacyjnego, czyli do poziomu 3,5 procent.

„To oznacza, że de facto poziom 3,5 procent staje się nowym nieoficjalnym celem i decyzje polityki pieniężnej mogą być dostosowane do tej rzeczywistości” – podano w raporcie.

„(…) obecnie wydaje się prawdopodobne, że RPP może być gotowa zaakceptować dłuższy okres utrzymywania się inflacji powyżej celu 2,5 procent bez podejmowania działań w postaci podwyżek stóp procentowych” – dodano w nim.

Pomimo zmiany scenariusza dotyczącego ścieżki stóp procentowych, analitycy Citi podtrzymują opinię, iż dobra sytuacja gospodarcza będzie sprzyjać umocnieniu złotego w kolejnych miesiącach.

 

Łukasz Bugaj

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz