Analizy

Ocena wykresów kontraktów terminowych FW20, interwał H4 i H1, 17.05.2013r.

Podziel się postem:

Analizy wigu20 i kontraktów terminowych zakładały wzrost z okolic poziomu 2290 – LINK.

Jak widać zysk z sygnału wynosi już ok 100 pkt. Ostatnie sesje tworzą okolice szczytowe z możliwością wykonania korekty. Cena natrafiła na opór poziomy oraz opory geometryczne, a całość ruchu wpisuje się w kanał wzrostowy w postaci impulsu.

 

Interwał 4-godzinny.

 

Widoczna strefa oporowa (niebieski obszar) zniesień geometrycznych oraz nałożenie oporów poziomych i linii trendu grupuje się w jednym miejscu.

Dodatkowo wskaźnik jest w dużym wykupieniu. Nie wiele jeszcze brakuje do długoterminowej linii trendu spadkowego pociągniętej od szczytu całego ruchu spadkowego.

 

fw20H4

 

Interwał godzinny.

 

Na wykresie godzinnym widać pełny impuls wzrostowy (jeśli oznaczenia falowe są poprawne). Impuls w podfali 5 fali 5. Całość dotyka wspomnianych stref oporowych, zaś po odpadnięciu od nich cena walczy na lokalnym wsparciu :

  • średnia trendowa,
  • krótkoterminowa linia trendu ostatniej podfali,
  • wsparcie poziome,
  • dywergencja oscylatora.

Jako ciekawostkę dodam, iż ostatni szczyt dostarczył formacji trójświecowej o wymowie prospadkowej, jaką jest gwiazda wieczorna. Aktywacja formacji nastąpi pod dołkiem świecy spadkowej. Zatem jeszcze ten element potwierdziłby słuszność mojego myślenia.

 

Reasumując, możemy przyjąć budowanie okolic szczytowych z dużą szansą na korektę.

 

fw20H1

Podziel się postem:

Dodaj komentarz