Analizy

Koszty pracy rosną w szybkim tempie – NBP, 7.05.2018r.

Podziel się postem:

W czwartym kwartale 2017 roku koszty pracy rosły w tempie 11 procent rok do roku, najsilniej od 2008 roku, wynika z opublikowanego w poniedziałek badania Narodowego Banku Polskiego.

„Dynamika kosztów pracy przewyższa dynamikę kosztów ogółem oraz przychodów prawie nieprzerwanie od pięciu lat, co oznacza, że procesy zachodzące w obszarze zatrudnienia i wynagradzania pracowników były czynnikami obniżającymi rentowność sektora przedsiębiorstw” – podano w raporcie.

Do wzrostu kosztów pracy przyczynił się wzrost zatrudnienia – o 3,9 procent rok do roku w czwartym kwartale 2017 roku. Dynamika zatrudnienia kształtowała się na poziomie najwyższym od 2008 roku.

Wysoki popyt na pracę będzie się utrzymywał, a konsekwencją niskiej stopy bezrobocia są większe problemy pracodawców z pozyskaniem nowych pracowników.

Czynniki te sprzyjają wzrostowi wynagrodzeń. Przeciętne nominalne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czwartym kwartale 2017 roku o 6,6 procent, wynika z opracowania „Szybki Monitoring NBP. Analiza sytuacji przedsiębiorstw”.

„Relatywnie wysoki jest zarówno odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć wynagrodzenia w drugim kwartale bieżącego roku (26,3 procent), jak i udział zatrudnionych w przedsiębiorstwach planujących podwyżki (31,4 procent), a oba wskaźniki od pięciu lat charakteryzują się tendencją wzrostową” – podano.

Jednocześnie przedsiębiorcy często odnotowują występowanie presji płacowej – dotyczy to 69 procent firm, przy czym 22 procent sygnalizuje jej nasilenie.

Dynamiczny wzrost wynagrodzeń, przewyższający wzrost wydajności, wpływa ujemnie na wyniki przedsiębiorstw. Na pogorszenie opłacalności funkcjonowania przedsiębiorstw, związane z wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń, wskazują oceny na pierwszy kwartał bieżącego roku z „Szybkiego Monitoringu NBP”.

„Wyraźnie wzrósł bowiem odsetek firm deklarujących wzrost płac szybszy niż wydajności (do 21 procent) i jednocześnie obniżył się udział firm, które odnotowały względnie wolniejszy wzrost płac (do 10 procent)” – głosi raport.

Problemy z pozyskaniem pracowników i rosnące koszty wynagrodzeń skłaniają przedsiębiorstwa do zwiększenia zatrudniania pracowników z zagranicy. W stosunku do poprzedniego badania odsetek przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców wzrósł do 30 procent.

Przedsiębiorstwa oceniają także, że w pierwszym kwartale 2018 roku utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze. W drugim kwartale pozostaną one dobre, choć mniej korzystne niż kwartał wcześniej.

 

Łukasz Bugaj

DM Boś

Podziel się postem:

Dodaj komentarz