Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Komunikat w sprawie spadku kursu akcji PMPG Polskie Media S.A., 14.05.2018r.

Podziel się postem:

 

Obserwowany w ostatnim czasie trend spadkowy na akcjach spółki PMPG Polskie Media S.A. („Spółka”) nie znajduje w ocenie Zarządu Spółki odzwierciedlenia w bieżącej sytuacji finansowej, jak również wynikach uzyskiwanych przez Spółkę i spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media.

W ocenie Zarządu Spółki aktualna sytuacja Spółki pozostaje stabilna, co powinno dawać dobre perspektywy dla inwestorów. Z opublikowanych w dniu 28 marca 2018 roku raportów rocznych wynika, że Spółka oraz jej spółki zależne kolejny rok z rzędu osiągnęły pozytywne wyniki finansowe i wykazały się satysfakcjonującymi wskaźnikami finansowymi. W szczególności, na bezpiecznym poziomie utrzymywały się przychody reklamowe Spółki oraz jej spółek zależnych. W bieżącym okresie Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą strategię. Osiągane są kolejne sukcesy w rozwoju serwisów internetowych, o czym Spółka na bieżąco informuje za pomocą komunikatów prasowych. Zarząd Spółki nie dostrzega żadnych czynników, które mogłyby spowodować zagrożenie dla istnienia Spółki w okresie bieżącego roku kalendarzowego.

Aktualne dane finansowe Spółki będą udostępnione w raporcie okresowym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22 maja 2018 roku.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że ostatnim spadkom kursu nie towarzyszyły znaczące obroty akcjami. Ponadto do Spółki nie wpłynęły jakiekolwiek zawiadomienia od akcjonariuszy podlegających obowiązkom informacyjnym w zakresie dokonywanych transakcji. Dostrzeżony został natomiast fakt, iż obniżanie kursu odbywa się często transakcjami, których przedmiotem są znikome ilości akcji, w szczególności dokonywanymi na koniec sesji giełdowej. W ocenie Zarządu obserwowana przecena wartości akcji ma zatem krótkotrwały charakter i nie ma uzasadnienia fundamentalnego.

 

InfoWire.pl

Podziel się postem:

Dodaj komentarz