Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Zagraniczna spółka dnia- Philip Morris International Inc., 9.02.2018r.

  Symbol: PM. Przedmiot działalności: producent papierosów. Walor PM w ujęciu średnioterminowym konsoliduje się w zakresie 96,00 – 117,00 USD, podtrzymując lokalnie ruch boczny w ramach 102,20 – 98,60 USD. To pokazuje, że krótkoterminowo mamy spoczynek wpisujący się w dłuższy czasowo układ stagnacji, choć dla traderów jest to z pewnością szerokie pole o zmienności rzędu […]

Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

Wig20 – gra rejonie 2400 pkt., 9.02.2018r.

  Pierwsze 90 minut sesji potwierdza, iż rynek pozostaje zdominowany przez korelację z giełdami bazowymi. Zredukowana solidarnie z DAX-em strata WIG20 powoduje, iż niemiecki indeks i polska średnia tracą teraz po około 0,3 procent. W przypadku DAX-a gra toczy się o obronę 12200 pkt., gdy WIG20 stabilizuje się w rejonie 2400 pkt. Obrót wynosi ponad […]