Aktualności Ekonomia Komentarze i opinie

Europejskie dane pozostają słabe, 2.05.2018r.

Podziel się postem:

 

Za nami seria finalnych danych PMI dla europejskiego przemysłu. Ogólnie wskazują one na stabilizację po słabszych pierwszych miesiącach tego roku. O tym wiedzieliśmy już po wstępnych odczytach. Po dzisiejszych można dodatkowo dostrzec wyraźniejsze zróżnicowanie pomiędzy zachowaniem Włoch i Hiszpanii. Koniunktura w tym pierwszym kraju kontynuuje wyraźne pogorszenie i indeks spadł z 55,1 pkt. poprzednio do 53,5 pkt. obecnie, co zauważalnie minęło się z oczekiwanymi. Nieco lepiej od prognoz wypadła Hiszpania, ale i tam indeks lekko osłabł oraz widać bolączkę znaną z Niemiec, czyli ograniczenia podażowe. Zresztą największa gospodarka kontynentu dość wyraźnie się przegrzała i choć firmy oczekują ustabilizowania koniunktury w najbliższym czasie, to wzrost komponentu nowych zamówień w najmniejszym tempie od 17 miesięcy nie może budzić większego optymizmu. Zresztą obniżanie się tempa wzrostu nowych zamówień to prawdziwa europejska plaga i tyczy się praktycznie wszystkich istotnych krajów. Widać więc, że na pogorszeniu koniunktury w ostatnim czasie nie odpowiadają tylko czynniki podażowe, ale też popytowe. W przypadku tych pierwszych główne uderzenie odczuła Francja, gdzie miały miejsce strajki oraz słabsza pogoda. Dopiero kolejne miesiące pokażą czy koniunkturę uda się trwale ustabilizować. Wydźwięk dzisiejszych danych aż tak optymistyczny pod tym względem nie jest, choć zaznaczyć trzeba, że na to wskazywały już odczyty wstępne oraz dodać warto, że ogólnie poziomy wskaźników i tak pozostają na relatywnie wysokich poziomach jak na historyczne standardy.
PMI.png
DM Boś
Łukasz Bugaj
Podziel się postem:

Dodaj komentarz