Aktualności Analizy Analizy akcji Komentarze i opinie

DAX: Tydzień w zawieszeniu, 21.10.2020r.

Podziel się postem:

 

Wtorkowa sesja na wykresie CFD na niemieckiego DAX-a skończyła się skromną zmianą. Poza śródsesyjnym przesunięciem kurs ustabilizował się w rejonie 12720 pkt. W istocie gra w tym rejonie odbywa się od zakończenia sesji z 15 października i dzisiejszym porankiem zostaje przedłużona na rozdanie piąte z rzędu. W efekcie, w krótkiej perspektywie czasowej trudno mówić o jakiejkolwiek zmianie technicznej. Z punku widzenia układu sił na wykresie gra w rejonie 12720 pkt. nie ma większego znaczenia. Stale ważniejsza jest porażka byków w rejonie 13200 pkt., ale obserwowane od tygodnia zawieszenie wpisuje się w szerszy układ techniczny, w którym trend boczny jest ograniczany strefą oporów w rejonie 13550-13300 pkt. i wsparciem w rejonie 12275 pkt. Z tej perspektywy patrząc poranne podejście  w rejon 12770 pkt. zapowiada sesję bez przesilenia technicznego i gracze o średniej perspektywie czasowej nie będą mieli powodów do nowych zakładów. Szerszy obraz pozostaje bez zmian. Obowiązuje zamknięcie CFD pomiędzy oporami w rejonie 13550-13300 pkt. oraz wsparciem na 12275 pkt. i dopiero wybicie poza jedną z tych barier lub pojawienie się nowych treści w granicach trendu bocznego pozwoli na nowe oceny układu sił na wykresie kontraktu. Z obowiązku warto odnotować, iż trzymiesięczna zmiana indeksu bazowego wynosi teraz około 2,4 procent i trend boczny na rynku bazowym jest jednym z elementów, który stabilizuje zachowanie CFD.

 

2020102107.png

DM Boś
Podziel się postem:

Dodaj komentarz