Analizy

Analiza średnioterminowa indeksu wig20, 19.01.2016r.

Podziel się postem:

Wig20 – interwał tygodniowy. 

Na wykresie wig20 wskazałem wieloletni kanał spadkowy (linie ciągłe). Dolna linia kanały przebiega w okolicy 1600-1650 pkt. Tam też znajduje się zniesienie fibo 78.4% całego ruchu wzrostowego w latach 2009-2011.

Warto zwrócić uwagę na malejące obroty w ostatniej podfali spadkowej.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki opisane wyżej uważam, że znajdujemy się w okolicach zwiastujących zatrzymanie lub spowolnienie spadków z dużą szansa na wzrosty przynajmniej korekcyjne.

wig20tygodniowy

Wig20 – interwał dzienny.

Interwał dzienny pokazuje dynamiczny spadek wpisany w kanał spadkowy przyspieszony (niebieskie przerywane linie). Pokusiłem nawet o zmierzenie tego ruchu za pomocą technik stosowanych dla korekt.

Zjawiskiem ciekawym jest wystąpienie potrójnej dywergencji wskaźnikowej (tutaj akurat wskazania stosujemy jako podpowiedź z uwagi na silny, dynamicznych spadek). Niemniej w drugiej części spadku widać wyraźnie pięć fal.

wig20dzienny

Podsumowując moją analizę, pokuszę się o wyrażenie zdania, iż obecnie rynek znajduje się w skrajnym poziomie wyprzedania. Osobiście zalecam obserwację indeksu w kontekście powstania sygnałów odwracających tendencje spadkową, biorąc pod uwagę wskazówki z wykresu tygodniowego (wsparcie) oraz dziennego (dolna linia kanału, dywergencje i układ falowy).

Podziel się postem:

Dodaj komentarz