Analizy

Aktualizacja FW20, osiągnięte miejsce docelowe, zysk 60 pkt., interwał 30m, 20.08.2013r.

Podziel się postem:

Wczoraj pisałem o zasięgu bieżącego ruchu w postaci 2360 pkt. Uczestnicy runku doświadczyli tych poziomów z niewielkim jego przekroczeniem ale zamknięciu w jego okolicach.

Link do wczorajszej analizy:

http://galeriazyskow.pl/analiza-fw20-po-seesji-z-dnia-19-08-2013r/

 

Miejsce to jest lokacją nieprzypadkowa i prawdopodobnie zadziałało jako silne wsparcie. Więcej opisałem o nim w analizie wczorajsze (link powyżej).

 

Wskazywane miejsce uznaję jako Target dla sygnału danego kilka dni wcześniej z poziomu ok 2420. Było to miejsce wyłamania klina/linii trendu wzrostowego. Zysk od sygnału do targetu, przyjmijmy wspominane wczoraj 2460 pkt., to ok 60 pkt.

Oto link z danym sygnałem sprzedaży: http://galeriazyskow.pl/fw20-czyzby-wybicie-w-klina-inetrewal-h4-17-08-2013r/

 

Na tym poziomie uznaje zaksięgowanie zysku z opisanej pozycji. Istnieje szansa na wzrost korekcyjny i po nim możliwa kontynuacja spadku. Nie lubię z wyprzedzeniem pisać o pewnych scenariuszach, natomiast brać pozycję po wystąpieniu sygnałów.

Przyszły ruch dostarczy kilku informacji. Przede wszystkich o rodzaju korekty geometrii elementów składowych i zasięgów. Na tej podstawię będę mógł dokonać analizy i prognozę przyszłych ruchów.

 

FW2030MM

Podziel się postem:

Dodaj komentarz